نمایش یک نتیجه

استوانه آلومینیومی

استوانه آلومینیومی با ابعاد 4*6 ، 4*10 و سایر ابعاد سفارشی کاربرد : تابلوهای برق ، کنتورها ، بوردهای الکترونیک