نمایش یک نتیجه

انواع سیم بکسل

انواع سیم های بکسل در ساز و ضخامت های مختلف 7 رشته و 49 رشته سیم 0.7 میلیمتر 7 لا