مشاهده همه 3 نتیجه

پلمپ چرخشی Hp-Ts

پلمپ چرخشی با امنیت مناسب و قابلیت حک شماره سریال ، نام و آرم مشخصات فنی : بدنه و واشر

پلمپ چرخشی Hp-Tm

پلمپ چرخشی متوسط با امنیت مناسب و قابلیت حک شماره سریال ، نام و آرم این مدل ظریف تر از

پلمپ چرخشی Hp-Tl

پلمپ چرخشی با امنیت مناسب و قابلیت حک شماره سریال ، نام و آرم مشخصات فنی : بدنه و واشر